Blog


Grup Kilitleme Etiketleme Prosedürleri

Grup Kilitleme Etiketleme Prosedürleri


Bir grup çalışan tarafından gerçekleştirilen servis ve bakım işlemleri, genellikle bir kişi tarafından gerçekleştirilen servis veya bakım işlemlerinden daha karmaşıktır. Grup kilitleme veya etiketleme işlemleri genellikle kişisel kilitleme veya etiketleme işlemlerinden daha fazla koordinasyon ve iletişim gerektirir. 

OSHA 1910.147 Tehlikeli enerjinin kontrolü standardına göre, grup kilitleme etiketleme gereksinimleri uyarınca, servis veya bakım çalışması devam ederken tehlikeli enerjinin kontrolüne ilişkin grubun tüm üyeleri için yetkili bir çalışan genel sorumluluğu üstlenmelidir.

Genel sorumluluğa sahip yetkili çalışan, enerji kontrol prosedürlerini uygulamalı, operasyonun amacını servis ve bakım çalışanlarına iletmeli, operasyonu koordine etmeli ve tüm prosedür adımlarının uygun şekilde tamamlandığından emin olmalıdır. Bu tür işlemlerde, grup kilitleme / etiketleme faaliyetine dahil olan her yetkili çalışanın, servis ve bakım çalışması sırasında mevcut olabilecek enerjinin türü ve büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir.

OSHA kilitleme / etiketleme standardı, her çalışanın çalışmaya başlamadan önce kişisel kilitleme cihazını bir grup kilitleme cihazına, grup kilitleme kutusuna veya benzer bir mekanizmaya uygulanmasını gerektirir. Bu birkaç farklı şekilde olabilir:

 İki veya daha fazla yetkili çalışan, bir veya daha fazla enerji yalıtım cihazına sahip bir ekipman veya makine üzerinde çalışırken, aşağıda gösterilenler gibi çok kilitli bir çoklayıcı her bir enerji yalıtım cihazına bağlanır ve kapalı konumda sabitlenir. Daha sonra, her yetkili çalışan, kişisel kilidini kilit çoklayıcısına bağlar ve çalışmaları boyunca orada bırakır. Hiç kimse çoklayıcıyı kaldıramaz ve son işçi çoklayıcıdan  kendi kişisel kilidini kaldırana kadar enerji izolasyon cihazına yeniden enerji vermek  mümkün değildir.      

     
Grup kilit kutusu ile; belirlenmiş birincil yetkili çalışan, her bir enerji izolasyon cihazına kendi kilidini yerleştirir. Ardından, birincil yetkili çalışan anahtarı veya anahtarları grup kilidi kutusunun içine yerleştirir, kutuyu kapatır ve kişisel kilidini grup kilidi kutusuna yerleştirir. Daha sonra, her yetkili işçi, ekipman veya makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce kendi kişisel kilidini grup kilit kutusuna yerleştirir ve çalışmaları boyunca orada bırakır. Hiç kimse, son çalışan kişisel kilidini grup kilit kutusundan çıkarana ve birincil yetkili çalışan birincil kilidi (veya kilitleri) çıkarmak için anahtarı veya anahtarları çıkarana kadar herhangi bir enerji yalıtım cihazına yeniden enerji veremez. Bu yöntem, çok sayıda enerji yalıtım cihazına sahip ekipman veya makine üzerinde çalışmak üzere atanan birden fazla kişi olduğunda son derece iyi çalışır.


Grup kilitlemenin nasıl yapılacağı, unutulmuş kilitlerin nasıl kaldırılacağı, kilitleme etiketleme prosedüründe yazılı olmalı ve tüm çalışanlar tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İşyerinde uygulamalı grup kilitleme tatbikatları yapılmalı ve çalışanlar gerçek makinelerde grup koruma sistemini uygulamalıdır.


Çalışmanızın kapsamına göre grup lokavtının büyük veya karışık işçi gruplarıyla (müteahhitler, alt işverenler, işyerine dışardan gelen çalışanlar..vb) karmaşık bir faaliyet olacağını gösteriyorsa koordinasyon şarttır. Bu gibi durumlarda işveren koordinasyon için üst düzey EKED yetkilisi atamalıdır.

Devamı...

EKED Grup Kilitleme Kutusu

Grup Kilitleme Kutuları - Çok çalışanı olan kilitleme etiketleme işlemleri için kullanılan bir ürün yelpazesi...